รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
(เปิดรับสมัคร 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560)
รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
(เปิดรับสมัคร 5 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2559)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
(เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559)
 
 
powered by